Consiliul Local din Poșta Câlnău a aprobat realizarea unui studiu pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice şi hibrid plug-in

#image_title

Consiliul Local al Comunei Poşta Câlnău, județul Buzău, a hotărât în şedinţa extraordinară de îndată din data de 19.10.2023, aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi.

Acest obiectiv poate fi realizat prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normala in Comuna Posta Calnau, Jud. Buzau” din cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală aprobat prin Ghidul de Finantare din 3 octombrie 2022:

#image_title