Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară pentru miercuri 31 octombrie

Preşedintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu,îi convoacă pe aleșii județeni, miercuri 31 octombrie de la ora 09, pentru a participa la şedinţa ordinară Consiliului Judeţean Buzău. Dezbaterile vor  avea loc la  Sala „Dimitrie Filipescu” de la sediul instituției din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare vor fi dezbătute 24 de proiecte de hotărâri care privesc rectificări bugetare ale unor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean, dar și aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă.

                                    ROMÂNIA                  

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 283

privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
MIERCURI, 31 OCTOMBRIE 2018, ORA 900.

 Şedinţa va avea loc cu următoarea ordine de zi:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 8;
 1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2018 pe cele două secțiuni;
 1. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018;
 1. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
 1. Rectificarea a I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 1. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului județean Buzău;
 1. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 1. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 1. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 1. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
 1. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2018 privind aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale județul Buzău, în semestrul II 2018;
 1. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă;
 1. Aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID MySIMIS 127169, finanțat prin POCU;
 1. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 31 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2018”;
 1. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud – Est”;
 1. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Legenda Marii Nașteri” în cadrul Programului „Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020 – proiecte de cooperare în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018”;
 1. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
 1. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane adulte asistate în Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 1. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 1. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”, potrivit prevederilor art. II, lit. „e” din Legea 274/2017;
 1. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 1. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 1. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;
 1. Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului Marin Dumitru;
 1. INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU , 24 octombrie  2018

                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ