Consilierii din Orașul Pogoanele, convocați miercuri 29 noiembrie, în ședință ordinară

În conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1,3 și 5 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, aleșii locali sunt convocați de către Primarul Orașului Pogoanele Florin Dumitrașcu, pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Pogoanele, în data de 29.11.2017, de la ora 12.00.

În cadrul ședinței ordinare vor fi dezbătute mai multe proiecte de hotărâri după cum urmează:

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2017.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor burse scolare copiilor care

frecventeaza cursurile scolilor de pe raza orasului Pogoanele.

  1. Stabilirea de taxe si tarife pentru folosinta Salii de sport a orasului Pogoanele.
  2. Aprobarea acordarii unui ajutor banesc lunar, pe parcursul anului 2018, d.nei

Tudor Victoria pentru minorul cu handicap Paraschiv Florin.

  1. Probleme curente si diverse .
  2. Primaria Orasului Pogoanele

    Judetul Buzau

    Nr. 11713 / 24.11.2017  

Secretar,

Jr. Cotruta Valentino Adrian