Condamnări cu executare, pentru foștii prefecți Beganu și Buleandră, în dosarul retrocedării de pădure de la Gura Teghii

Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat astăzi în dosarul retrocedării de pădure de la Gura Teghii, în care doi foști prefecți buzoieni sunt inculpați. Paul Beganu a fost condamnat la 9 ani și 8 luni închisoare cu executare, iar Maria Buleandră a primit o pedeapsă, tot cu executare, de 5 ani și 6 luni. Decizia nu este însă definitivă.

De asemenea, afaceristul Gheorghe Ceteraș a primi o sentință de 10 ani și 8 luni închisoare, fostul șef ITRSV Focșani a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare, avocatul Vasile Mihail Cosmin a primit de asemenea o pedeapsă de 5 ani închisoare, Ion Irimia, angajat Direcția Silvică Buzău – 5 ani și 6 luni închisoare cu executare, fostul judecător de la Pătârlagele a fost condamnat la 6 ani și 6 luni închisoare, juristul Prefecturii, Ștefan Feraru, 3 ani și 2 luni închisoare, fostul secretar al comunei Gura Teghii, Liliana Panaete, 4 ani cu executare, Anton Constantin zis Toni Bocioacă – 3 ani închisoare cu executare, Eduard Gabriel Moiseanu, 4 ani cu executare, Gheorghe Petre Vlad Poenaru 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare pe o perioadă de supraveghere de 3 ani.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea următoarelor sume: – de la inculpatul Ceteraş Gheorghe 2.288.000 euro şi 10.000 lei – de la inculpatul Beganu Paul 1.000.000. euro – de la inculpatul Lefter Alexandru 15.000 euro; – de la inculpatul Irimia Ion 1.000.000 euro; – de la inculpatul Toader Neculae 250.000 euro; – de la inculpatul Feraru Ştefan 23.000 euro şi 10.000 lei – de la inculpatul Constantin Anton 45.000 euro – de la inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel 1.670.240 lei.

În baza art.397 C. pr. pen. rap. la art.19, 20, 21 şi 25 alin.1 C. pr. pen coroborat cu art.1349, 1357, 1359 şi 1381 Cod civil admite în parte acţiunea civilă precizată formulată de către partea civilă Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, şi dispune obligarea inculpatilor Beganu Paul, Toader Neculae, Feraru Ştefan, Buleandră Maria, Panaete Liliana şi a părţii responsabile civilmente SC Forestiera Ardeleana SRL în solidar la plata unei sume de 5.052.202 lei în favoarea acestei părţi civile. Decizia nu este definitivă.

Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2010, inculpatul Ceteraş Gheorghe împreună cu inculpaţii Poenaru Gheorghe Petre Vlad, Moiseanu Eduard Gabriel şi Vasile Mihail Cosmin s-au înţeles să obţină, în condiţii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 5134,29 ha teren forestier – pădure care aparţinuse „Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră”, în numele nou înfiinţatei SC Forestiera Ardeleana SRL administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

Această din urmă societate avea ca obiect principal de activitate silvicultura, exploatarea forestieră şi servicii anexe, scopul declarat fiind „redobândirea patrimoniului Societăţii Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră”.

În acest scop, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro, în două tranşe, inculpatului Irimia Ion, angajat în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, care a pretins că are influenţă asupra prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul şi a altor funcţionari din cadrul regiei menţionate, pentru a-i determina să îndeplinească şi să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, toate referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 5132,29 ha, revendicat de SC Forestiera Ardeleana SRL, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate.

În acelaşi scop, în prima jumătate a anului 2011, inculpatul Ceteraş Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro prefectului judeţului Buzău – Beganu Paul, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, respectiv emiterea unei adrese conţinând menţiuni nereale, nepromovarea intereselor Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect suprafaţa respectivă de pădure şi urgentarea punerii în posesie în condiţii de ilegalitate a inculpatului Ceteraş Gheorghe cu suprafaţa de teren anterior menţionată şi eliberarea titlului de proprietate.

La data de 22 iulie 2011, cu intenţia de a disimula provenienţa sumei de 45.000 euro provenind din săvârşirea infracţiunii de luare de mită, inculpatul Beganu Paul a încheiat un contract de vânzare – cumpărare în care a menţionat un preţ supraevaluat, care nu a fost achitat în realitate de către inculpatul Constantin Anton, în calitate de cumpărător.

În schimbul acestor bani primiţi cu titlu de mită, inculpatul Beganu Paul, în luna ianuarie 2011, a falsificat o adresă şi a determinat-o pe inculpata Panaete Liliana să falsifice o altă adresă, astfel încât Ceteraş Gheorghe să fie repus în termenul legal de a contesta hotărârile emise de comisiile locale în anul 2006, invocând faptul că moştenitorii nu au primit răspuns la contestaţiile formulate. Aceasta, în condiţiile în care, în perioada 2006-2011, procesul de revendicare a terenurilor în cauză nu a mai suferit alte modificări, rămânând la nivelul respingerii solicitărilor.

Actul întocmit în fals de către inculpata Panaete Liliana a fost transmis Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, cunoscând că este falsă, în vederea repunerii în termenul de 30 de zile prevăzut de lege în care inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad şi restul persoanelor contestatare puteau formula plângere la instanţa de judecată împotriva Hotărârii nr. 353/2006 a comisiei menţionate.

Mai mult inculpata, în mod repetat, a sustras mai multe file din ”Registru Expediere Corespondenţă” al Primăriei comunei Gura Teghii, jud. Buzău, precum şi recipisa din care rezultă că Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353 / 25.08.2006 a fost comunicată contestatorilor la data de 04.09.2006.

Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri întocmite şi depuse la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău de către inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad prin care solicita să i se comunice „răspunsul la contestaţia formulată în data de 26.04.2006 împotriva procesului – verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005”, precizând în fals că „până în acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestaţiei”.

Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2011, inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad a depus plângere la Judecătoria Pătârlagele.

În continuare, acelaşi inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judecătorului Toader Neculae din cadrul Judecătoriei Pătârlagele pentru a pronunţa o soluţie favorabilă acestuia în dosarul nr. 171/277/2011 care îi fusese repartizat spre soluţionare şi în care Ceteraş Gheorghe era parte.

În schimb, judecătorul Toader Neculae, prin exercitarea cu rea – credinţă a funcţiei, în perioada februarie 2011 – 12 aprilie 2011, a soluţionat dosarul civil nr. 171/277/2011, având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353/25.08.2006, formulată de SC Ardeleana Forestiera SRL.

Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure (din care suprafaţa de 2.830,65 ha se afla la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti în proprietatea statului), în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL. Aceasta, în condiţiile în care această societate nu deţinea în mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră.

Concret, judecătorul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă, cauzând statului, în această modalitate, un prejudiciu în sumă de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).

Inculpatul Feraru Ştefan, la începutul anului 2011, prin intermediul avocatului Vasile Mihail Cosmin, a primit de la Ceteraş Gheorghe, la instigarea inculpatului Beganu Paul, suma de 23.000 euro şi suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o desfăşura în calitate de reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Agricole şi Forestiere Buzău – parte în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 21 februarie 2011 şi 11 aprilie 2011, la instigarea inculpatei Buleandră Maria, inculpatul Feraru Ştefan, în calitate de consilier juridic – reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, cu ştiinţă, nu a propus probe în cauză şi a solicitat admiterea plângerii formulată de SC Ardeleana SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a instituţiei al cărei reprezentant era.

Consilierul Feraru Ştefan a mai admis reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5132,29 ha pădure, din care suprafaţa de 2830,65 ha se afla la acel moment în proprietatea statului, în favoarea inculpatului Ceteraş Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL, deşi această societate nu deţinea calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 şi nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societăţii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră.

Tot la a instigarea inculpatei Buleandră Maria, consilierul juridic – reprezentant al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toţi acţionarii Societăţii Anonime au înţeles să se constituie în aşa zisa noua formă asociativă şi nu a recurat hotărârea pronunţată în dosarul nr. 171/277/2011, faptele având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) şi totodată, obţinerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul Ceteraş Gheorghe în acelaşi cuantum.

Procurorii DNA mai precizează că, la începutul lunii mai 2011, inculpatul Lefter Alexandru în calitate de inspector şef al Inspectoratului Silvic Teritorial Focşani, a pretins inculpatului Ceteraş Gheorghe suma de 25.000 euro şi a primit de la acesta suma de 15.000 euro, în scopul semnării şi aplicării ştampilei instituţiei menţionate pe un titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău.

La data de 28.02.2011, inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel a încheiat un contract de intermediere cu Ceteraş Gheorghe, utilizând informaţii obţinute în virtutea funcţiei sale de şef al Ocolului Silvic Nehoiaşu şi, respectiv, director tehnic al Direcţiei Silvice Buzău, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.