Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de inginer

Compania de Apă S.A. Buzău organizează în data de 28.04.2023, concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi de Inginer în cadrul Departamentului Investiții Finanțare Externă (UIP – Fonduri de Coeziune).

Condiții de participare:
absolvent studii superioare tehnice;
experiență în domeniul studiilor minim 3 ani (adeverință vechime, REVISAL,
carte de muncă);
cazier judiciar;
cunoștinte privind contractele de lucrări conform legislației;
cunostințe privind domeniul tehnic apă/apă uzată și al calității în construcții;
posesor permis de conducere catgorie B;
adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului – apt muncă;
aviz psihologic – apt psihologic.
Înscrierile la concurs se primesc la Departamentul Managementul Resurselor Umane până pe data de 27.04.2023, ora 1200.
Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane, tel 0238/720356, int.123.

Urmărește-ne pe Google News