Compania de Apă Buzău organizează concurs pentru ocuparea unui post de „Manager Reurse Umane”

Compania de Apă S.A. Buzău organizează în data de 08.05.2023, ora 1000, concurs pentru ocuparea postului de Manager Reurse Umane – cod COR 121207, în cadrul Dep. Managementul Resurselor Umane.

Condiții de participare:
absolvent studii superioare de preferință socio-umane, juridice sau economice;
vechime în domeniul resuselor umane, minimum 5 ani;
vechime în funcție de conducere, minimum 3 ani;
cazier judiciar;
curriculum vitae;
control medical – apt muncă;
aviz psihologic.
Constituie avantaj:
experiența în implementarea de proiecte în domeniul resurselor umane;
cursuri de formare în managementul resurselor umane.

Înscrierile la concurs se primesc la Departamentul Managementul Resurselor Umane până în data de 05.05.2023, ora 1200.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane, tel 0238/720356, int. 123.

Bibliografie Manager Resurse Umane

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 241/2006 a Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, actualizată;

Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităţilor publice;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Urmărește-ne pe Google News