Compania de Apă Buzău anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile furnizate și a tarifului pentru serviciul de canalizare-epurare

Compania de Apă S.A. Buzău implementează “Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Buzău- în perioada 2014-2020”, nr.301/23.12.2019, proiect care are o valoare de peste 350 milioane euro și este cofinanțat de Uniunea Europeană, Guvernul României, Autorități Locale și Compania de Apă.

Pentru susținerea contribuției proprii a Companiei de Apă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Buzău 2008 și toate Consiliile Locale implicate au aprobat prin Hotărărea nr.19/27.11.2019 o strategie de tarifare care prevede ajustarea graduală a prețului apei potabile și a tarifului de canalizare-epurare pentru perioada 2020-2025, ajustarea fiind operată la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

În acest context, Compania de Apă S.A. Buzău anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile furnizate, a tarifului pentru serviciul de canalizare-epurare și a tarifelor la serviciile conexe activității de apă potabilă și canalizare-epurare. În conformitate cu Decizia ANRSC nr.11/31.01.2020, pentru anul 2023 propunerile de ajustare sunt: pentru apa potabilă 9,00%, pentru canalizare-epurare 0,50%. Tarifele serviciilor conexe se vor actualiza cu noul preț al combustibililor și materialelor utilizate.

Noile prețuri și tarife vor cuprinde și indicele de inflație din anul 2022 comunicat de Institutul Național de Statistică.

TVA -ul aplicabil este cel în vigoare la data prezentei, de 9% la apa potabilă și canalizare și 19% la servicii conexe.

Urmărește-ne pe Google News