Compania de Apă Buzău a semnat un nou contract de lucrări în județul Buzău, finanțat prin P.O.I.M. 2014-2020

În data de 05.10.2022, Compania de Apă Buzău a semnat cu Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – CONCAS S.A. contractul de lucrări CL3 “Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 133649, finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de lucrări are o valoare de 101.705.360,86 lei, fără TVA și va avea o durată maximă de execuție de 913 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni.
Finanțarea investiției se face astfel:
94% din fonduri publice nerambursabile, din care:
85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
13% Bugetul de stat
2% Bugete locale
– 6% cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Buzău prin contractarea unui credit bancar.

În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:
Extindere rețea de canalizare – 94 km;
Colector – 0,26 km;
Stații de pompare apă uzată menajeră – 34 buc;
Conducte de refulare apă uzată menajeră – 15,6 km;
Extindere capacitate stație de epurare în localitatea Beceni – 1 buc;

Aria de implementare a lucrărilor menționate este formată din comunele Săpoca, Cernătești și Beceni din județul Buzău.

Cristina Nedelcu – Manager Proiect,
Tel. 0238/720356, Fax 0238/720766
Email: office.piu@cabuzau.ro, www.cabuzau.ro

Urmărește-ne pe Google News