CLM Buzău, anunț privind selecția candidaților pentru un post vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Ram Termo Verde

Consiliul  Local al Municipiului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, în calitate de autoritate publică tutelară (acționar unic), anunță organizarea selecției candidaților pentru 1 post vacant de membru cu statut de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. Ram Termo Verde S.R.L. Buzău, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până în anul 2025, când expiră actual mandat al membrilor consiliului de administrație.