Proiect grandios de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, lansat miercuri la Buzău

#image_title

Compania de Apă Buzău a organizat miercuri 8 februarie o conferință de lansare a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Buzău, 2014-2020″, cod SMIS 133649.  Valoarea totală a investițiilor din județul Buzău este de 1,6 miliarde de lei din care peste 1 miliard de lei reprezintă finanţare nerambursabilă obținută din Fondul de Coeziune al U.E.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Companiei de Apă Buzău, finanțatorilor și ai UAT-urilor care vor beneficia de investițiile de peste 300 de miloane de euro, destinate pentru reabilitarea și construirea relelelor de apă și canalizare.

“Proiectul este unul grandios și pentru județul Buzău, 328 de milioane de euro dar și pentru municipiul Buzău, unde se vor înlocui rețelele de apă, conductele de apă și canalizare pe 43 de străzi, practic va crește siguranța alimentării cu apă în municipiul Buzău prin creșterea calității apei dar în același timp vom avea și siguranța furnizării 24 din 24 de ore a apei în Buzău. Așa cum se știe au rămas o mulțime de conducte de azbociment și oțel. Conductele de oțel așa cum se știe sunt făcute praf iar cele din azbociment au fost interzise în rețelele de alimentare cu apă. Prin acest proiect buzoienii vor avea acces la o apă mult mai curată și sigură. Rețelele de apă sunt o necesitate chiar dacă aceste lucrări costă întrucât există acea grilă de tarifare obligatorie. Cu toatev acestea se creează toate premizele ca de la 1 ianuarie 2026 să se reducă substanțial prețul la apă. În momentul acesta trebuie evidențiat efortul făcut de Compania de Apă Buzău pentru că sunt mai puțin de jumătate din operatorii regionali din țară care au obținut finanțări de la U:E. Este important de știut că nu am fi dispus niciodată de asemenea sume pentru a face investiții. Numai în municipiul Buzău înseamnă 28 de milioane de euro iar banii aceștia ar fi fost imposibil să-i găsim undeva ca să înlocuim aceste conducte. Este un lucru minunat și sper ca acest proiect să se termine la timp deoarece există și contestații pentru desemnarea constructorului. Trebuie să așteptăm motivarea de la Curtea de Apel Ploiești astfel încât să avem un constructor cu care să înlocuim conducta de 300 de mm de pe Bulevardul Unirii.” a declarat edilul municipiului Buzău, Constantin Toma.

În cadrul proiectului sunt incluse investiţii în infrastructura de apă și apă uzată pentru populația din 23 de U.A.T-uri din judeţul Buzău, respectiv 89.423 locuitori, reprezentând populaţia suplimentară care va beneficia de o mai bună alimentare cu apă şi 44.257 locuitori, reprezentând populaţia suplimentară care va beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Prin implementarea proiectului se vor asigura premisele pentru creșterea calităţii vieţii locuitorilor din aria proiectului prin acces la utilităţi privind alimentarea cu apă potabilă, colectare şi tratare apă uzată, precum şi reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane, prin epurarea corespunzătoare a apei uzate.

Din cele 10 contracte de lucrări pe care Compania de Apă le are în cadrul proiectul regional patru sunt deja în execuție.

“Un contract este în curs de atribuire și mă refer la contractul de lucrări nr.1 pe Buzău, contractul de lucrări nr. 9 a fost lansat deja în platforma SICAP în vederea depunerii de oferte iar termenul de depunere este luna aprilie. Mai avem de lansat 2 contracte de lucrări nr. 8 și nr. 10 și acel contract nr 7 care nu este imperios necesar să-l lansăm acum. Prin implementarea acestui proiect ne propunem accesul a cât mai multor lucuitori la alimentarea cu apă potabilă, creșeterea nivelului de trai al populației precum și creșterea potențialului turistic al județului, pentru că dezvoltarea infrastructurii reprezintă un element de bază pentru dezolvtarea oricărei zone. De la 1 ianuarie 2026 se creează și premisele pentru reducerea tarifului la apa potabilă însă pe de altă parte acel profit care provine din tarifele percepute este reinvestit anual și nu este transformat în dividende. Tot profitul se întoarce în investiții iar anul acesta avem alocate peste 14 milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor, bani care provin din surse proprii.” a ptreciziat Simona Săvulescu, directorul Companiei de Apă Buzău.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene.
Beneficiile investițiilor

Proiectul se va implementa în două etape:

ETAPA I – până la data de 31.12.2023 cu finanţare din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020

ETAPA II – se va implementa cu finanţare din Programul Dezvoltare Durabilă

Valoarea totală a proiectului derulat de Compania de Apă Buzău este de 1.643.178.792,77 lei , finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune fiind de 1.105.832.989,86 lei.

Valoarea contribuție proprii este de 83.041.276 lei și este asigurată prin credit bancar al Companiei de Apă Buzău de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

Investiţiile în sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată din cadrul proiectului sunt grupate în următoarele contracte:

l 4 contracte având ca obiect lucrări de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie apă şi canalizare

l 6 contracte având ca obiect proiectare şi execuţie staţii de tratare a apei potabile şi de epurare a apei uzate dar şi reţele de canalizare, foraje, rezervoare l 2 contracte de servicii

În cadrul proiectului sunt incluse investiții în infrastructura de apă, incluzând un număr de 42 localități din 17 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) care momentan nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului și investitii în infrastructura de apă uzată pentru un număr de 58
de localități din 16 U.A.T.-uri care, momentan, nu beneficiază de sisteme de colectare a apei uzate sau acoperirea acestui serviciu este doar parțială.
l CL 01 – Reţele de alimentare cu apă în localitatea Buzău şi canalizare în localitatea Buzău

l CL 02 – Reţele de canalizare în localităţile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărăţii, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Şarânga. Instalaţie de tratare nămol la staţia de epurare existentă Buzău

l CL 03 – Reţele de canalizare în localităţile: Săpoca, Măteşti, Cernăteţti, Zărneşti de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriţi, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Staţie de epurare ape uzate în localitatea Beceni

l CL 04 – Reţele de canalizare în localităţile: Cislău, Bărăşti, Scărişoara, Gura Bâscei, Puieştii de Jos, Nicoleşti, Dăscaleşti, Lunca Jariştei, Musceluşa, Casoca şi Colţu Pietrii. Staţii de epurare ape uzate Cislau, Puieşti şi Coltu Pietrii şi bazin de retenţie în incinta SEAU Râmnicu Sărat

l CL 05 – Execuţie şi reabilitare foraje în localităţile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebanu, execuţie şi reabilitare staţii de captare/ tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localităţile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puieşti, Valea Râmnicului, Grebanu, Homeşti, Zăplazi, Livada, Răduceşti, Poşta, Babeni, şi reabilitare rezervoare Podgoria
l CL 06 – Execuţie şi reabilitare foraje în localităţile: Calvini şi Izvoru Dulce, execuţie şi reabilitare staţii de captare/ tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localităţile: Calvini, Cislău, Buda Craciuneşti, Mânzăleşti, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru şi reabilitare rezervoare Sărata Monteoru şi Nehoiu

l CL 07 – Execuţie Dispecerate Regionale SCADA pentru apă potabilă şi canalizare-epurare

l CL 08 – Reţele de alimentare cu apă în localităţile: Buda Crăciuneşti, Zărneştii de Slănic, Sărata-Monteoru, Gura Săraţii, Izvoru Dulce, Vipereşti, Tronari, Mânzăleşti, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlajet şi Chirleşti şi reţele de canalizare în localităţile: Păltineni, Mlajet, Chirleşti, Verneşti şi Cândeşti

l CL 09 – Reţele de alimentare cu apă în localităţile: Valea Râmnicului, Oreavu, Topliceni, Băbeni, Răduceşti, Grebanu, Plevna, Homeşti, Zăplazi, Livada şi Livada Mică şi reţele de canalizare în localităţile: Valea Râmnicului, Oreavul, Rubla, Topliceni, Poşta, Băbeni, Răduceşti, Grebanu, Homeşti şi Plevna

l CL 10 – Reţele de alimentare cu apă în localităţile: Rîmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunţişu şi Măgura şi reţele de canalizare în localităţile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunţişu, Poienile şi Muscel