Buzoienii, chemați să facă propuneri legate de canalul Iazul Morii, de pe Frăsinet

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui PUZ, aducem la cunoştinţă că Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru « PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAŢIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosinţă drum, în suprafaţă de 28.905 mp mp.

Observaţiile şi propunerile pot fi transmise la Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din Primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 07.06.2019 – 01.07.2019, în zilele lucrătoare.

Urmărește-ne pe Google News