Autoritățile anunță modificarea numelui unei străzi și restricționarea accesului auto în Crâng

Primarul municipiului Buzău aduce la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 septembrie 2018 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

-Hotărârea nr.229 privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca”;
-Hotărârea nr.230 pentru restricționarea accesului auto-vehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău;
-Hotărârea nr.231 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile sus menţionate pe site-ul primăriei.