Anunț public privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi transmis de Primăria Buzău

Astăzi, 22.11.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280 din 22.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 308/CLM/22.11.2022.
– raportul de specialitate.
– proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:
pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Având în vedere că acest proiect de hotărâre reglementează o situație care impune adoptarea unei soluții imediate, acesta va fi supus dezbaterii în ședința ordinară din luna noiembrie 2022, aflându-se pe ordinea de zi suplimentară.

În acest context, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24.11.2022, ora 12:00:
ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma.

Urmărește-ne pe Google News