Anunţ public privind decizia de încadrare a Companiei de Apă Buzău pentru executarea unui foraj in comuna Murgești

SC COMPANIA DE APA SA titular al proiectului ,, Executare foraj de explorare, exploatare in localitatea Batogu, com. Murgesti, jud. Buzau”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului
Buzau: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului in context transfrontalier şi nu se supune evaluării adecvate,
pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat în sat. Batogu, com. Murgesti, jud.
Buzau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului Buzau din mun. Buzau, str.
Sfântul Sava de la Buzau, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protectia mediului.

Urmărește-ne pe Google News