Anunț public de la Primăria Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 14 IULIE 2021 a fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 123/14.07.2021 privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANă A MUNICIPIULUI BUZăU 2021-2027” document finanțat în cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019.
Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârea menţionată mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Exemplar unic
22.07.2021

Urmărește-ne pe Google News