Anunț public al Primăriei privind eliberarea unor autorizații pentru autoturismele taxi hibride sau electrice

I. Municipiul Buzău are disponibile 2 autorizații taxi pentru autoturismele taxi hibride sau electrice cu următoarele numere de ordine 446 și 453.
II. Data limită până la care pot fi depuse cererile de participare la procedură este 30 august 2019.
III. Documentele care trebuie depuse sunt următoarele
1. cerere de participare la procedura de atribuire
2. declarație pe proprie răspundere că deține autorizație de transport valabilă
3. declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
4. certificatul de înmatriculare auto şi cartea de identitate auto, în cazul când transportatorul autorizat declară că deţine autovehicule la data depunerii declaraţiei;
5. scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat autovehicul (în baza facturii proforma), în cazul în care transportatorul autorizat declară că nu deţine autovehiculul la data depunerii declaraţiei.
IV. Data anunţării rezultatului atribuirii va fi 3 septembrie 2019.
V. Începând cu data de 17 septembrie 2019 va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi.