Anunț privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de CLM Buzău

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, până cel târziu 23 octombrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.