Anunț privind decizia etapei de încadrare a Companiei de Apă Buzău pentru executarea unui foraj în localitatea Năeni

SC COMPANIA DE APA SA titular al proiectului „Executare foraj de explorare, exploatare in localitatea Naeni, com. Naeni, jud. Buzau”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Buzau: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului in context transfrontalier şi nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasat în sat. Naeni, com. Naeni, jud. Buzau.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului Buzau din mun. Buzau, str.
Sfântul Sava de la Buzau, nr.3, în zilele de luni – vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

Urmărește-ne pe Google News