Anunț al Primăriei Buzău: hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum și prelungirea acestuia până la limita intravilanului din municipiul Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2018 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

• proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum și prelungirea acestuia până la limita intravilanului din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 10 aprilie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.