Consilierii județeni sunt convocați pe 30 august să dezbată 19 proiecte de hotărâri

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședința ordinară a lunii august joi, 30 august. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte de hotărâri, printre care proiecte privind rectificări bugetare, aprobarea utilizării excedentului din anul trecut, aprobarea trecerii în domeniul public al Statului Român a terenului pe care se va ridica noua judecătorie, modificarea nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, aprobarea de licențe de traseu si aprobarea participării unei delegații la Festivalul Internațional „Generația Centenar”, care se va desfășura în Republica Moldova.

Prin Dispoziția nr.205 din 21 august 2018, Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 30 august 2018, ora 9:00.

Dispoziția nr. 205 din 21 august 2018

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1.  Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare – formă actualizată 5;
 2.  Rectificarea a VI–a  a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;
 3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;
 4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 5. Aprobarea trecerii din domeniul public al județului Buzău  în domeniul public al Statului Român a terenului în suprafață de 4000 mp. situat în municipiul Buzău, Bd. Gării, nr. 8, în scopul construirii sediului Judecătoriei Buzău;
 6. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
 7. Completarea punctului XI din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;
 8. Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;
 9. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 10. Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 11. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;
 12. Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar al Județului Buzău pentru derularea proiectului „Calitate în învățământul tehnologic din Județul Buzău”;
 13. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Internațional „Generația Centenar” 14-16 septembrie 2018;
 14. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca și coorganizator al Campaniei „Cântecele Unirii Românilor” promovată de Fundația Pro Civitas;
 15. Aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori;
 16. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”- formă actualizată;
 17. Aprobarea Documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției-forma actualizată;
 18. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Săpoca și retur operatorului de transport rutier SC VOICILĂ & G SRL;
 19. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2017 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

II.RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a perițiilor ianuarie – iunie 2018.