Manifestări dedicate Zilei Eroilor, la Săgeata. Au fost depuse coroane de flori în memoria celor căzuţi la datorie

38

O ceremonie religioasă a fost oficiată joi în comuna Săgeata, de sărbătoarea Înălțarii Domnului, dată la care România sărbătorește și Ziua Eroilor.

La evenimentul solemn au participat credincioși din localitate și reprezentanți ai administrației locale care au depus coroane, jerbe şi flori la Monumentul dedicat Eroilor amplasat în fața bisericii din localitate.

De Ziua Înălţării Domnului, mare sărbătoare creştină, care comemorează înălţarea la cer a lui Iisus din Nazaret, la 40 de zile după Înviere este celebrată Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.

Joi dimineața la Biserica din satul Săgeata s-au rostit numele eroilor căzuţi la datorie iar de la ora 12 după ce clopotele bisericilor au răsunat, fețele bisericești în colaborare cu autorităţile publice locale au organizat o ceremonie cu depunere de coroane, jerbe şi flori .

Omagierea eroilor patriei îşi are punctul de origine în contextul creat după Primul Război Mondial când, prin semnarea acordurilor de pace de la Paris (1919-1920), ţara noastră reuşea să obţină recunoaşterea internaţională a înfăptuirii unui deziderat naţional, făurirea României Mari. „Acest moment de mare semnificație pentru nățiunea noastră nu ar fi fost posibil fără jertfa a circa 330.000 militari români căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă în bătăliile primei mari conflagraţii mondiale. Este foarte important să aducem înfiecare an un omagiu tuturor eroilor neamului care, de-a lungul timpului, s-au jertfit pentru măreţele idealuri naţionale de dreptate, libertate, independenţă, unitate.” a declarat City Managerul Sorin Tănase în cadrul unei scurte alocuțiuni rostite la finalul ceremoniilor de la Biserica din Săgeata.

În semn de recunoştinţă pentru efortul şi dăruirea militarilor s-a hotărât, prin Decretul-lege nr. 1693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată, „cu mare fast religios, şcolar, militar şi naţional”, în Ziua Înălţării Domnului (a 40-a zi de la Sfintele Sărbători de Paşte).

Decizia a fost preluată de Parlamentul României în anul 1995, iar în anul 2003, prin Legea privind regimul monumentelor şi operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost proclamată drept sărbătoare naţională a poporului român.