ANUNȚ PUBLIC de la Primăria Municipiului Buzău

57

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre pentru aprobarea
    Strategiei pentru tranziția la economia circulară în municipiul Buzău
    2020-2030.

Persoanele fizice
şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul
autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,
sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus
pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel
târziu 25 iunie2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă,
doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma