Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău anunță măsuri suplimentare pentru combaterea Covid-19

97

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău a hotărât joi 7 mai, adoptarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu Covid-19.

În urma acestei decizii s-a hotărât achiziționarea de covorașe dezinfectante, aparate cu subsanțè pentru dezinfectarea mâinilor dar și camere cu termovizune ce vor fi amplasare în unitățile de învățământ unde sunt organizate centre de evaluare pentru examenele de capacitate și bacalaureat:

MUNICIPIUL BUZĂU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 9/07.05.2020
privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere:
-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr. 48433/06.05.2020;
-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

 • Ordinul Secretarului de Stat, Șef al DSU, Dr. Raed Arafat, nr. 76066/04.05.2020, privind instituirea carantinei intr-o zonă din cartierul Poștă din Municipiul Buzău.
  -prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul capitolului III, art. 10 și 11din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aprobat prin Dispoziția nr. 282/13.04.2020 a Primarului Municipiului Buzău,
  Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea si montarea de către fiecare unitate de invatamant scolar si preșcolar din Municipiul Buzău, cu precădere în unitățile de învățământ unde sunt organizate centre de evaluare pentru examenele de capacitate și bacalaureat, conform metodologiei stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău, a următoarelor dotari:
Dispensere cu dezinfectant de mâini pentru fiecare zonă de acces în unitatea de învațământ;
Covoraș pentru fiecare zonă de acces în unitatea de învațământ;
Aparat de termoviziune pentru măsurarea temperaturii tuturor persoanelor care au acces in unitatea de învățământ.
Achizițiile pentru dotări, se vor realiza de către unitățile de învățământ din fondurile bugetului local al municipiului Buzău, alocate fiecărei unități de învățământ pentru anul 2020.
Art. 2. Se aprobă tipărirea si distribuirea a 10.000 buc declarații pe propria răspundere, pentru persoanele care se deplasează in spații publice din zona carantinată, astfel cum a fost prevăzut la art. 1 din Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 76066/04.05.2020.
Art. 3. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE
Comitetului Local pentru situații de urgență
PRIMAR
Constantin Toma

                     Secretariat tehnic
                    Marian Popa