Anunț public privind conținutul unor recente hotărâri de consiliu local

57

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 aprilie 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

 • Hotărârea nr. 92/29.04.2020 pentru completarea Hotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al
  Municipiului Buzău privind stabilirea unor limite de circulație pentru
  vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;
 • Hotărârea nr. 93/29.04.2020 privind atribuirea denumirii de „Aleea
  Galleriei”, drumului delimitat
  de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzău din
  municipiul Buzău;
 • Hotărârea nr. 94/29.04.2020 privind atribuirea de
  denumiri unor
  alei pietonale aflate în interiorul Parcului “Crâng” din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta
hotărârea menţionată mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma