O stradă din zona de nord a Buzăului a fost botezată „Aleea Galleriei”

65

În
conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de
primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2020 a fost iniţiat
următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • privind atribuirea denumirii de „Aleea
    Galleriei
    ”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și
    Galleria Mall Buzău din municipiul Buzău.

Persoanele fizice
şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul
autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,
sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus
pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel
târziu 23 aprilie 2020, ora 12.00, la
responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma