Operatori economici, amendați cu peste 300 de mii de lei de Garda de Mediu din Buzău. Poluatorii și serviciile de salubritate, sub supraveghere

88

În primul trimestru al anului 2020, cei 8 comisari ai Gărzii de Mediu din Buzău au efectuat 154 de inspecții, dintre care 142 neplanificate.

Din cele 12 inspecții planificate, 2 au avut loc la operatori economici ce desfășoară activități cu impact major asupra mediului care dețin și utilizează instalații prevăzute în Directiva Emisii Industriale a Comisiei Europene.

Una dintre controalele efectuate de comisarii Gărzii de Mediu din Buzău a avut loc la un obiectiv cu risc de accidente majore în care ar putea fi implicate substanțe periculoase, celelalte.nouă fiind inspecții planificate tematice.

„Principalele neconformități constatate în urma controalelor menționate a vizat gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor deținute sau generate în urma desfășurării activității; abandonarea de deșeuri menajere sau reciclabile în zone nepermise..De asemenea au fost depistate abateri care au constat în neluarea măsurilor necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă și necolectarea selectivă.sau separată a deșeurilor reciclabile în vederea valorificării. În urma controalelor, au fost aplicate 46 de sancțiuni contravenționale, din care 26 de amenzi totalizând 334.000 lei, 23 dintre acestea fiind deja achitate, 2 contestate, iar una fiind în termenul de achitare.” a declarat Carmen Ichim Comisar Șef al Gărzii de mediu din Buzău.

carmen ichim

Potrivit sursei citate, o pondere importantă în desfășurarea inspecțiilor neplanificate au avut-o controalele privind transferurile intracomunitare de deșeuri nepericuloase, importate în vederea valorificării de către o societate buzoiană autorizată care are ca obiect de activitate reciclarea deșeurilor de materiale plastice.

Astfel, în cursul lunii martie, au fost efectuate 16 controale, fiind verificat conținutul de deseuri al unui număr de 84 de containere, transportate pe cale maritimă în Portul Constanța și, ulterior, preluate și transportate cu mijloace auto la societatea autorizată.

„În toate aceste cazuri, au fost verificate atât documentele de însoțire, cât și tipul deșeurilor, pentru a se stabili dacă acestea se încadrează în categoria deșeurilor reciclabile și nu menajere, aduse din alte țări pentru a fi eliminate în România; cele 84 de containere au fost descărcate și deschise în prezența comisarilor de mediu, nefiind constatate neconformități. Din totalul inspecțiilor neplanificate, în perioada 17-31 martie 2020, 21 au vizat regimul deșeurilor, astfel: 8 controale au urmărit verificarea unor sesizări; 13 controale au vizat modul de transport al deșeurilor reciclabile.” a mai precizat Carmen Ichim.

În contextul crizei de COVID-19,  comisarii Gărzii de Mediu din Buzău, monitorizează atent modul în care operatorii și serviciile publice de salubritate respectă graficul privind colectarea și predarea în vederea eliminării a deșeurilor menajere, cât și în scopul valorificării celor reciclabile, provenite de la populație și de la agenții economici.