Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, pe 31 martie

12

Aleșii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați să participe la o ședință ordinară programată pentru data de 31 martie 2020, de la ora 9.00.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, pe ordinea de zi a întâlnirii fiind mai multe proiecte de hotărâri care vor fi suspuse votului spre aprobare:

R O M Â N I A

JUDEȚUL BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 31 martie 2020, orele 9.00

Primarul orașului Pogoanele,

județul Buzău;

Având în vedere :

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 martie 2019, orele 9.00.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 02 aprilie 2020 cu reluare în 03 aprilie 2020.

Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extrordinara a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 02 aprilie 2020 cu reluare în 03 aprilie 2020.

Probleme curente: Rezilierea contractului de comodat cu CMI dr. Marin Bogdan Gabriel.

Cererea CMI Marin Raluca Mihaela pentru acordarea cu titlu de comodat a unui spațiu aflat în incinta Dispensarului orășenesc Pogoanele.

Cererea CMI Șelaru Vaida pentru acordarea cu titlu de comodat a unui spațiu aflat în incinta fostului Spital orășenesc Pogoanele.

Cererea d.nei Chiric Emilia de prelungire a contractului de închiriere aferent terenului pe care se află edificată o construcție aparținând acesteia.

Solicitarea SC Compania de Apă SA Buzău de prelungire a contractului de închiriere pentru spațiul din strada Unirii nr. 18.

Prezentarea Bilanțului referitor la funcționarea sistemului – supravegherea calității apei potabile, lucrări realizate în anul 2019 precum și Planul de supraveghere a calității apei potabile în 2020 întocmit de ADI “Buzău 2008”.

Art.3. Atașat prezentei se transmite consilierilor locali și materialele ședinței, înclusiv cererile și informările de la problem curente.

Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Florin Dumitrașcu Avizat Secretar General,

Jr. Valentino Adrian Cotruță