COMUNICAT privind FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI BUZĂU pe perioada stării de urgență

21

Potrivit art. 14 din Decretul prezidențial privind instituirea stării de urgență : ” Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență”.

Pentru luarea în evidență a cetățenilor peste 65 de ani care locuiesc singuri, fără susținători sau altă formă de ajutor, rugăm să fie apelate telefoanele: 0238-955 ( non-stop) sau în intervalul orar 8:30-16:30 de luni până joi și 8:30-14:00 vineri, la numerele 0238-710329 sau 0720.955.955 pentru a comunica datele de identificare în vederea sprijinirii acestora și limitării expunerii lor în afara locuinței.

Totodată, rugăm orice persoană care cunoaște astfel de situații să anunțe la numerele de mai sus.

În contextul Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 prin care se recomandă limitarea deplasării personelor, Primăria municipiului Buzău își închide programul de lucru cu publicul direct în spațiile instituției, cu următoarele excepții:

-Starea Civilă între orele 10.00 -12.00 -Direcția de Evidenta Persoanei între orele 10.00- 12.00.

Pentru celelalte servicii se recomandă utilizarea celorlalte mijloacelor de comunicare electronice, după cum urmează:

transmiterea on-line de cereri sau solicitări (inclusiv anexarea de documente), la adresele de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro, directiaec@primariabuzau.ro – pentru cereri specifice Direcției Economice, precum și prin poștă. plata taxelor și impozitelor prin utilizarea mijloacelor on-line de plată prin: site-ul național www.ghiseul.ro; site-ul primăriei www.primariabuzau.ro – Ghișeu electronic (doar după ce s-au obținut date de autentificare de la primărie). totodată, se pot efectua plăți ale taxelor și impozitelor locale la toate sediile poștale de pe raza municipiului Buzău.

Începând cu 23.03.2020, Primăria Buzău pune la dispoziția cetățenilor ” PORTAL SERVICII ELECTRONICE” ce poate fi accesat prin site-ul www.primariabuzau.ro, pentru depunerea de solicitări pentru:

Petiții și sesizări online

CU Certificat de urbanism

CU Certificat de Urbanism pentru dezlipire, aplipire imobile,

inscriere servitude

CU Certificat de Urbanism pentru Extindere si Bransamente la Retele Edilitare

CU Certificate de Urbanism de Informare (Reglementari Urbanistice)

AC Autorizație de construire

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice

Cerere eliberare situatie fiscala – Executori judecatoresti

Cerere eliberare certificat fiscal – Notari.

Totodată, pentru relații suplimentare privind documentele ce trebuie anexate la trimiterile on-line, vă punem la dispoziție numerele de telefon ale serviciilor de specialitate:

NR. CRT. DENUMIREA COMPARTIMENTULUI TELEFON-DIRECT 1 GHISEU UNIC e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro 0238- 411015

2 SECRETARIAT PRIMAR 0238-710562

3 SECRETARIAT VICEPRIMAR 1 0238-710204

4 SERVICIU GOSPODARIE COMUNALĂ 0238-710692

5 ARHITECT SEF 0238-710614

6 SERVICIUL URBANISM 0238-725538

7 SERVICIUL AUTORIZATII CONSTRUCTII 0238-723398

8 BIROUL ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ASOCIAȚII PROPRIETARI 0338-401315

9 COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ 0338-401032

10 SERVICIUL AGRICOL 0338-401032

11 BIROUL COMERȚ, TRANSPORTURI LOCALE 0238-710679

12 SERVICIUL EVIDENȚĂ, PATRIMONIU, LICITAȚII 0238-713799

13 SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV 0238-401882

14 DIRECTIA ECONOMICĂ e-mail: directiaec@primariabuzau.ro

15 REGISTRATURA DIRECTIA ECONOMICA 0238-711732

16 SERVICIUL PRELUCRARE DATE 0238-713420

17 SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE FIZICE 0238-727872

18 SERVICIU URMARIRE, EXECUTARE SI COLECTARE CREANTE FISCALE PERSOANE JURIDICE 0238-727872

19 SERVICIU CONTROL, INSPECTIE SI FACILITATI FISCALE PERSOANE FIZICE 0238-727873

20 SERVICIU CONTROL SI INSPECTIE FISCALA PERSOANE JURIDICE 0238-727871

21 SECRETARIAT DIRECTOR ECONOMIC 0238-717658

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU