Llicitație pentru închirierea unui punct termic din Municipiul Buzău

4

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2020 a fost iniţiat un proiect de hotărâre cu caracter normativ, pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău.
Imobilul care va fi închiriat este situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 – Bazar.
„În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 19 – Bazar. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 aprilie 2020, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.”
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma