Lista hotărârilor cu caracter normativ adoptate în ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

22

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 21 octombrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 278/21.10.2019 pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea nr. 292/21.10.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii;
  • Hotărârea nr. 295/21.10.2019 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta;
  • Hotărârea nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III);
  • Hotărârea nr. 297/21.10.2019 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău;
  • Hotărârea nr. 302/21.10.2019 privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brânduşelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.