Primăria Buzău anunță anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante

33

Primăria Municipiului Buzău anunță că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2019, a fost iniţiat un proiect de hotărâre cu caracter normativ , privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

ROMÂNIA, JUDETUL BUZĂU, MUNICIPIUL BUZĂU

          – PRIMAR –

Nr. 370/CLM/2019

 ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2019 a fosti niţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

 Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ulautorităţii publice locale, la adresawww.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 08 noiembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamnaJipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma