Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, vizită în Republica Populară Chineză

19

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor a efectuat,în perioada 14-18 octombrie 2019, o vizităîn R.P. Chineză, la invitaţia lui Shi Yaobin,  Preşedinte al Comisiei pentru afaceri bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare Chineze.

Acţiunea a fost un răspuns la vizita în ţara noastră, din luna mai 2019, a delegaţiei Comisiei pentru afaceri bugetare a Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare a R.P. Chineze.

Delegaţia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a fost condusă de Deputatul tLazăr Sorin, Preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

Încadrul discuţiilor, s-a pus accent pe necesitatea de intensificare, în beneficiulr eciproc al celor două popoare, a relaţiilor culturale şi economice dintre cele două ţări, China fiind al 19-lea partener comercial al României.

În acestsens, s-a transmis faptul că România aşteaptăi nvestitori din China, această ţară fiind recunoscută înceea ce priveşte rapiditatea derulării investițiilor în infrastructură.

Fiind cunoscute pragmatismul, seriozitatea şi determinarea poporului chinez, partea română doreşte o implicare mai mare a Chinei în proiectele investiţionale din ţara noastră, în parteneriat public-privat.

Un alt sector de interes este reprezentat de cel al agriculturii, avândî n vedere nevoia crescândă a Chinei pentru consumul de produse agricole de origine animală, considerându-se că sunt necesare politici proactive din partea statului român pentru creşterea exportului către China a acestor tipuri de produse.

Biroul de presă al deputatului

Sorin Lazăr

Circumscripțiaelectorală nr. 10, Buzău