Primăria Buzău anunță adoptarea a două hotărâri cu caracter normativ

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 23 august 2019 au fost adoptate următoarele două hotărâri cu caracter normativ, după cum urmează:

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 245/CLM/2019

A N U N Ț P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 23 august 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 228/23.08.2019 pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată;

Hotărârea nr. 239/23.08.2019 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma