Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pe mai multe străzi din tarlaua 32

Pe agenda dezbaterilor din cadrul ședinței ordinare a CLM  din luna septembrie va intra și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.

Proiectul se află în dezbatere publică iar propunerile ce vizează acest subiect, pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 27 septembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 300/CLM/2019

ANUNȚ PUBLIC În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 27 septembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma EP/FSP ex. 2 19.08.2019