Anunț public de la Primăria Municipiului Buzău

 În conformitate cu dispoziţiile art. 49, alin. (2), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 24 aprilie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 102/24.04.2019 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019; Hotărârea nr. 104/24.04.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

Hotărârea nr. 113/24.04.2019 privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

Hotărârea nr. 114/24.04.2019 privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

Hotărârea nr. 115/24.04.2019 privind schimbarea denumirii Șoselei „Spătaru” în Șoseaua „București” și schimbarea Șoselei „Pogonele” în Șoseaua „Constanței” din municipiul Buzău;

Hotărârea nr. 116/24.04.2019 privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

EP/FSP ex. 2 02.05.2019