Anunț al Primăriei privind arondarea unor imobile

În conformitate cu dispoziţiile art. 98, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 17 ianuarie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

bz info