Anunț privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară 

Anunț privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședința ordinară pentru data de  23 ianuarie 2019.

 Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau;

Avand in vedere :

  • Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

D I S P U N E

       Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 31 ianuarie 2019, orele 11.00.

       Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea : 

  1. Proiect privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar

de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Pogoanele, in anul scolar 2019 – 2020.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local si a

bugetului din venituri proprii al orasului Pogoanele la 31 decembrie 2018.

  1. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in

adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 ianuarie 2019 cu reluare in 29 ianuarie 2019

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află

persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes public

pentru anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social.

  1. Proiect de hotarare privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de

inventar din patrimoniul orasului Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată  şi/sau nu pot fi folosite.

  1. Privind aprobarea acordarii normei de hrana in anul 2019.
  2. Probleme curente si diverse .

Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si

institutiilor interesate .