Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, la nivelul municipiului Buzău

Pentru şedinţa ordinară din luna martie a Consiliului Local Municipal a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ, ce vizează modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul orașului nostru, impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei, sau aici: NORMATIV Hot. Modif. Anexa nr. 10 la HCL 294 Taxe şi Impozite Locale 2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 01 martie 2019, la Petronela Jipa responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.