Imobilele din zona centrală vor primi numere administrative și vor fi arondate pe străzi

Primăria Municipiului Buzău anunță că în ședința ordinară a lunii ianuarie, blocurile din zona centrală a municipiului vor fi arondate pe străzi și vor primi și numere administrative.

Persoanele fizice și juridice pot consulta proiectul de hotărâre  pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –
Nr. 381/CLM/2018

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative .

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 23 ianuarie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma