Licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren proprietate privată din municipiul Buzău

Primarul Buzăului aduce la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2018 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Piersicului nr. 50 bis.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro si la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, Ghișeul Unic, în perioada 5 – 16 noiembrie 2018, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.