Dispoziție privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara pentru data de 24 septembrie 2018

Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau, convoaca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 24 septembrie 2018, orele 14.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele .

Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2018.
2. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului
Pogoanele in Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele si Liceului Teoretic Pogoanele.
3. Proiect de hotarare privind exonerarea de la plata pentru persoanele, inscrise in
tabelul anexa, care au primit ajutorare de urgenta si pe care Curtea de Conturi le-a considerat ca fiind prejudicii pentru bugetul local;
4. Probleme curente si diverse .
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .