Consiliul local Pogoanele, convocat in sedinta de indata pentru data de 27 septembrie 2018

Primarul orasului Pogoanele, Florin Dumitrascu, convoaca in sedinta de indata Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 27 septembrie 2018, orele 9.00 . Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

– Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de prestari servicii cu SC RER
Ecologic Service Buzau SRL pentru o perioada de 1 (un) an.
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .