Autoritățile Buzăului investesc în Moldova. Românii cofinanțează modernizarea falezei râului Nistru, în dreptul Cetății Soroca

Lucrările de reconstrucție a falezei râului Nistru pe segmentul din preajma Cetății Soroca sunt în toi. Proiectul este realizat în parteneriat cu municipiul Buzău. Valoarea totală a lucrărilor este de 138.500 euro, dintre care 100.000 euro sunt oferiți de Consiliul Locaal Buzău, iar un sfert din sumă, de Consiliul municipal Soroca.

Potrivit presei din Moldova, muncitorii dau jos tencuiala de pe zidul de protecție, urmează să fie defrișați arbuștii, iar în locul lor să fie instalate scaune și felinare. Între acestea vor fi sădiți și pomi decorativi.

Prin Acordului de Înfrăţire între municipiul Buzău şi municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău din 18 decembrie 2017, Consiliului Municipal Soroca a aprobat decizia din 11 mai 2018 cu privire la finanţarea Proiectului “Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca” în valoare de 138.500 euro, din care Municipiul Soroca poate aloca doar 27,8%, respectiv suma de 38.500 euro.

În acest sens a solicitat cofinanţare din partea Municipiului Buzău în sumă de 100.000 euro.
Proiectul prevede îmbunătăţirea condiţiilor de recreere, agrement şi protecţie a mediului înconjurător. Această sumă se asigură din bugetul propriu al municipiului Buzău pentru anul 2018, de la capitolul “Alte acţiuni economice”— “Alte transferuri curente în străinătate”.

Plățile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană la cursul de schimb al BNR din data efectuării operaţiunii financiare. Obiectul Acordului de finanţare pe care îl vor încheia cele două părți îl constituie implementarea proiectului „Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca”.

img_310205_0748135001534833680

Municipiul Soroca își propune îmbunătăţirea condiţiilor de recreere şi agrement pe faleza Nistrului, în apropierea Cetăţii Soroca, cetate moldovenească din ultimul sfert al secolului al XV—Iea, clădită din lemn de Ştefan cel Mare, în fata vadului peste Nistru şi reconstruită în piatră sub Petru Rareş, la mijlocul secolului al XVI—lea.

Cetatea este o carte de vizită a Republicii Moldova. Durata acordului de finanţare este de la data semnării acestui acord de finanţare până la data de 31 decembrie 2018.
Potrivit acordului de finanțare ,,pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, Primăria Municipiului Soroca întocmeşte cereri de plată intermediare şi/sau finale, care vor fi însoţite de documente justificative.

În baza cererilor de plată intermediare si/sau finale şi a prevederilor din acorduriie de finanţare, Primăria Municipiului Buzău va deconta Primăriei Municipiului Soroca plăţile deja efectuate.

maxresdefault

Plăţile vor fi efectuate în conturile indicate de partea moldoveană, la cursul de schimb al BNR de la data plăţii. În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acţiunilor din proiect, Primăria Soroca transmite Primăriei Buzău un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului şi de realizare a activităţiior cuprinse în acordul de finanţare.

În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, Primăria Soroca transmite Primăriei Buzău un raport intermediar de progres privind cheltuielile şi acţiunile realizate în anul financiar respectiv.