NEDISCRIMINAREA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE Noțiuni abstracte?

Îți cunoști drepturile în ceea ce privește nediscriminarea și egalitatea de șanse?
Știi că există legislație care prevede drepturile tale în materie de nediscriminare și egalitate de șanse?

Logo-uri pt articole despre Nediscrminare si StartUP

Știi care sunt instituțiile care te apără împotriva discriminării pe motive de sex, etnie, rasă, religie, orientare sexuală etc?

La ce se referă, de fapt, aceste noțiuni?

Știi că legea română interzice și sancționează contravențional

• condiționarea la angajare sau în alegerea unei profesii
• refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja o persoană din motive de rasă, sex, religie etc
• limitarea accesului la poziții de conducere sau mai bine remunerate
• discriminarea pe orice criterii în procesul de ocupare a posturilor vacante din mediul privat și public
• folosirea maternității ca motiv de discriminare (cu excepțiile prevăzute în lege)
• discriminarea în ceea ce privește nivelul de salarizare

Nu deveni victimă a discriminării! Informează-te!

stire doi